Site Kuralları

 • Mal sahipleri tarafından, kiracılarının isimleri, kalacakları süre ve varsa araçlarının plakaları yazılı olarak müdüriyete bildirilmelidir.
 • Yapılacak inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinin içeriği ve başlangıç tarihleri müdüriyete önceden haber verilmeli, çalışacak firma ya da kişiler bildirilmelidir.
 • İmar mevzuatı ve site kurallarına aykırı imalat halinde tüm yasal sorumluluk yaptırana ait olup, ortak alanlar ve ev dışı altyapı sistemine müdahale edilmemelidir. Aksi takdirde söz konusu malik hakkında yasal işlem başlatılabilecektir
 • Satın alma/Kiralama yapmadan önce mutlaka yönetime danışılması, hukuki durum/ borçlar hakkında bilgi alınması zorunludur
 • İnşaat, tadilat veya dekorasyon çalışmaları, mutlaka inşaat yasağı tarihleri olan 1 Haziran – 30 Eylül tarihleri dışında yapılmalı, çıkan inşaat atığı ve moloz site dışında mahalli idarelerin öngördüğü yere atılmalıdır. Aksi takdirde yönetim tarafından yasal başvuru yapılabilecektir.
 • İşe başlamadan önce, uygulamayı yapan firma/şahıslar, yönetimin tespit etmiş olduğu kapora tutarını, teminat olarak müdüriyete yatırmalıdırlar. Bu teminatlar, işin kuralına uygun olarak tamamlanmış olduğunun kabulünü müteakip iade edilecektir.
 • Zorunlu tamiratlar 10 -12 ve 17-19 saatleri arasında yapılmalıdır.
 • Klima, anten vb., arkadaki komşuyu rahatsız etmeyecek şekilde çatılarda konumlandırılmalıdır.
 • Çöpler, çöp kutularının yanına bırakılmamalı, ağzı bağlı olarak içine atılmalıdır. Boş olan çöp kutusu tercih edilmeli ve mutlaka kapakları kapatılmalıdır. Dönüşümlü atıkların ilgili kutulara atılmasına özen gösterilmelidir.
 • Araçlar trafik akışına mani olmayacak şekilde park edilmeli, özellikle çıkmaz sokakta çöp kamyonunun geçişi engellenmemelidir.
 • Havuz mahalline girerken mutlaka ilaçlı sudan geçilmeli, havuza girmeden önce duş alınmalıdır.
 • 7 yaşından küçük çocuklar havuza yalnız gönderilmemelidir.
 • Karşılıklı saygı kuralları gereği istirahat saatlerinde ve gece 12 den sonra gürültü yapılmaması, yüksek sesle konuşulmaması, TV ve müzik yayınlarının makul yükseklikte izlenilmesine dikkat edilmelidir.
 • Bahçeler için sadece bahçe suyu kullanılmalıdır. Ev musluklarından akan arıtılmış suyun maliyeti oldukça yüksek olduğundan, ev içi su kullanımı dışındaki sarfiyat, diğer tüm komşuların ihtiyacını olumsuz etkileyecek, ayrıca kullanıma bağlı olarak parça değişim süresini kısaltıp, kimyasal sarfını da arttıracaktır.
 • Kullanılmış yanık yağların giderlere dökülmemesi, marketin yanındaki ortak çöp alanındaki noktaya bırakılması çevre temizliği açısından önemlidir. Keza, tuz ruhu ve benzeri kimyasal kullanımı çevre zararının yanı sıra evsel atık tesisatının sıhhatli çalışmasına da mani olmaktadır.
 • Sitemizin köpekleri siteyi yabancı hayvanlar ve domuzlara karşı korumaktadırlar. Bunlar dışında maliklerin köpekleri mutlaka sahibinin yanında ve bağlı olarak dolaştırılmalı, komşulara rahatsızlık vermemek için geceleri iç mekanlara alınmalıdırlar.
 • Malikler şikayetleri için site çalışanları ile birebir muhatap olmamalıdırlar. Talep veya şikâyetler site müdürüne yapılmalıdır. Sözlü iletilen şikâyet ve taleplerin Yönetim Kurulu üyelerince takip edilebilmesi mümkün değildir.