Sayın üyeler,

1 Ocak 2021 tarihi itibariyle borcu iki aidat toplamını aşanlara ihtarname çekilerek haklarında yasal işlemlere başlanacaktır, saygıyla duyurulur.

Yönetim