Atık Su

Sayın Üyelerimiz,

Atık su arıtma tanklarında birikmiş katı atık çamurunun temizlenmesinden sonra, Bakanlık kriterlerine uygun bahçe suyunun elde edilebilmesi için, ömrünü doldurmuş ve yetersiz geri yıkama yüzünden özelliğini kaybetmiş filtrelerin içindeki süzücü malzemelerin tamamı değiştirilerek yenilenmiştir. Filtrelerin temizlenmesi amacıyla yapılan geri yıkamanın sistemde filtrelenmemiş su ile yapıldığı anlaşıldığından, by-pass yapılarak filtrelerden geçmiş ve partiküllerden arındırılmış olan su ile yapılması sağlanmıştır. Böylece, bahçe suyumuzun gerek temizleme kalitesi ve gerekse bulanıklık açısından sağlığımıza zarar vermeyecek ve cezaya maruz kalmayacağımız bir şekilde kullanımı sağlanmış olacaktır.
Mevcut arıtma sisteminin tamamı, manuel yani elle kumanda yöntemi ile çalıştırılmaktadır. Gerek sistemin çalışması, gerek filtreleme ve geri yıkama, ve gerekse klor dozajlama sistemlerinin otomatik kontrola geçirilmek üzere revise edilmesi konusu genel kurula getirilerek karar alınması önerilecektir.

Saygılarımızla,
Dörttepe Evleri Site Yönetimi