Sayın Üyeler

İki gün önce bir mesaj yayınladık ve Belediyenin uygulamaları ile bilgi verdik ancak bu bilgilerin yetersiz olduğu kanısına vardık tamamlayıcı açıklama yapma gereği duyduk.

Belediye Encümeni, yapılan şikayet üzerine Sitemizde 5 eve yıkım ve para cezaları uygulamıştır, nedeni esas projede pergolelerin olmayışıdır ve dolayısıyla yapılabilmesi için de ruhsat alınmasını gerektirir.

Encümen kararına karşı yapılacak 3 yol vardır.

1-Mahkeme yolu ile hak aramaktır.
Bunun için tebligatın alınmasından itibaren 60 gün süre vardır, bir avukat aracılığı ile dava açılabilir, iki tür dava açılması söz konusu olabilecektir, birincisi hukuk davası ikincisi ise ceza davasıdır.
Hukuk davasının neticesinde, ya encümen kararları geçerli olur veyahut bu kararlar iptal olur.
Ceza davası neticesinde eğer aleyhte karar çıkarsa bu suç sicile işlenmektedir, bu da istenilen bir durum değildir.
(Bir önceki mesajda Haldun beyin pergolesini daha az ceza ödemek için yıktığı belirtilmişti, doğrusu Haldun beyin ceza davasının aleyhte sonuçlanması halinde böyle bir olumsuz sicile sahip olmak istememesidir.)

2-Ruhsata Bağlamaktır.
Bu işlem Ferdi veya Toplu olarak yapılabilir, izlenecek yol aynıdır.
Önce halen bulunan PERGOLENİZİ yıkacaksınız, sonra mimar tarafından her ev için hasaplamalar yapılacak ve uygun M2 de proje hazırlanacak, zira her evin yan bina ve yola yaklaşım mesafeleri farklıdır.(bu nedenle pergolenin metre karesi düşmektedir hatta bazı evlerin pergolesi olmayabilir).
(Örnek:Haldun beyin evi için uygun görülen pergola 18 M2 dir, bu kadar pergole için yıkım ve yapım bedeli hariç tahmini harcama miktarı 17-25.000.-tl.dir. Bunun içinde mimari proje, esas proje müellifinden onay, ruhsat harcı, iskan harcı, müteahhit, vs. masrafları vardır.)

Belediye onayı sonrası yeni ruhsatlı pergolanızı yapabilirsiniz.

3-Pergoleyi Yıkmak
Yıkım yapacağım diye Belediye’ye dilekçe veriyorsunuz, yıkınca gelip kontrol ediyorlar, uygunsa tutanak hazırlıyorlar ve 1.554.-tl ceza vererek pergolesiz yaşamaya devam ediyorsunuz. Davalar da düşüyor.

Umarız yararlı olmuştur.

Yönetim