Değerli Üyelerimiz,

Geçtiğimiz hafta denizde oluşan renk değişikliği ve bulanıklık dikkatimizi çekmiştir.
Yetkin firma olan Ekosistem Ege Çevre Ölçüm Analiz Laboratuvarının sahilimizden aldığı numuneye ilişkin yapılan analizin sonucunu sizlerle paylaşıyoruz;
Çevre ve insan sağlığını etkileyen toplam koliform oranının sınır değeri 1000 birimdir. Sahilimizden alınan numunenin toplam koliform oranı 288 birimdir.
Çıkan analiz sonucunun kabul edilebilir bir değer de olduğunu, insan ve çevre sağlığını tehdit eden bir unsur taşımadığını ifade eden raporu bilgilerinize sunarız.
Not: Müdüriyetten analiz raporunun aslına ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.