Dörttepe Evleri Muhterem Malikleri,

1. Yönetimi devraldığımızdan beri mümkün olduğu kadar sitemizdeki acil aksaklıkları gidermeye çalıştık, yaz sezonuna kadar ise, öncelikli işlerden başlayarak geçmişte üyelerimizin de tenkitlerine maruz kalan sorunları inceledik ve planlamamızı buna göre şekillendiriyoruz. Bu işleri gerçekleştirmekte, önceki yönetim tarafından hazirlanmış olan 2019 – 2020 bütçesinin yetersiz kalacağı anlaşılmaktadır.

2. Aşağıdaki nedenlerle, yönetime verilmiş olan yetkiyi kullanarak sizlerden ilaveten birer aidat daha istemeye karar verdik. Bu ödemeleri 2020 yılında Ocak, Şubat ve Mart aylarında 3 taksit halinde ( 3 x 120 = 360 TL ) ödemenizi istirham ediyoruz. Bu suretle planladığımız işlerin nakit akışını yeterli bir şekilde düzenleyeceğiz. Bu tutar tüm maliklerin ödemesi halinde 179 ev x 360 TL = 64.440 TL dir. Sosyal Tesis Tapusu alınabildiği taktirde birer aidat daha istememiz gerekecektir.

3. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda Aralık başındaki durumumuzu ve ek aidat istememizin nedenlerini bilgilerinize sunuyoruz. :

A. Yazımız tarihindeki Site Varlıkları:
Vadesiz Mevduat: 27.342,60 TL
Vadeli Mevduat: 186.376,95 TL
TOPLAM: 213.719,55 TL

B. Blokajlar:
Ecrimisil : 50.000 TL
( 2017-18 ecrimisil ödemesi 110.111 TL olarak yapılmış olup 2019 yılı için yaklaşık tutar blokaj ve gelecek aidatlardaki ecrimisil payından karşılanacaktır.)
Kıdem Tazminatı: 40.000 TL
TOPLAM: 90.000 TL

C. Kasım Ayından kalan borç:
14.12.2019 tarihinde elektrik ödemesi: 15.000 TL
Bakiye: 213.719.55 – 90.000 – 15.000 = 108.719,55

D. YAPILMASI PLANLANAN İŞLER:
1. Temiz Su Arıtma Tesisi membran yenileme ve bakımı 35.000 TL
2. Pis Su Arıtma Deposu aktif çamur temizliği, filtre değişimi 20.000 TL
3. Sahil Düzenleme, Tuvalet ve Havuz Başı düzenlemeleri 50.000 TL
4. Birincil Yangın Söndürme Sistemi 20.000 TL
5. Sosyal Tesis Tapu alımı 75.000 TL
6. Havuz Altı Kafe düzenleme 18.000 TL
7. Sokaklar ilave direk ve aydınlatmalar 6.000 TL
8. Çöp konteyneri alımı 2.000 TL
TOPLAM PLANLANAN MASRAF: 226.000 TL

Gelecek aidatların yaklaşık aylık rutin masrafları karşılayacağı düşünüldüğünde:

Ekstra finansman ihtiyacı: 226.000 – 108.720 =117,218 TL

Yukarıda izah edilen sebeplerle talep ettiğimiz bir adet ek aidatın maliklerimizce Ocak, Şubat ve Mart aylarında 120 şer liralık 3 taksitte ve zamanında ödeneceğine dair inancımızla saygılarımızı sunarız.

YÖNETİM KURULU