Sayın Üyelerimiz,

Sitemiz dahilinde yapılmaya başlanmış ve yapılacak muhtelif tadilat ve inşaat işlerinde mevcut imar şartlarına aykırı ve ayrıca genel alanlara tecavüz mahiyetindeki tüm yasal olmayan yapılar hakkında şikayet halinde ilgili mercilerce yasal işlem yapılacağı ve karar tebliği durumunda yıktırılacağı açıktır.

31.12.2017 tarihinden önce yapılmış ve imar barışına girmiş olan yapılar bu tarihten sonra yapılanlar için emsal teşkil etmez.
Konu ilgili hassasiyet gösterilmesi ve bu tür faaliyetlerden kaçınılması rica olunur

Saygılarımızla.